Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari fiscal de l'exercici 2023

El Ple de la Paeria de Cervera va aprovar, el 17 de novembre de 2022, el calendari fiscal corresponent a l’exercici 2023, en relació amb la recaptació voluntària dels impostos i taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic.


Podeu consultar el calendari fiscal amb els períodes de pagament en aquest enllaç a la publicació al BOP.  

També us informem de les dates de cobrament dels impostos següents:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): del 19 de febrer al 20 d'abril de cada anualitat.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i els de característiques especials (IBI): del 29 d'abril al 5 de juliol de cada anualitat.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI) i impost sobre activitats econòmiques (IAE): del 16 de setembre al 20 de novembre.

Fitxers adjunts