Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple (25-5-2023)

DIA: dijous 25 de maig de 2023 HORA: 19.00 h LLOC: Sala de Plens de la Paeria de Cervera


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.Expedient 760/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.- Modificació de la RLT
per introduir el factor teletreball.
3.Expedient 748/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.- Sol·licitud d'adhesió al
Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.
4.Expedient 751/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.- Donar continuïtat al Pla
Educatiu d'Entorn.
5.Expedient 755/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA .- Expedient de
modificació de crèdit núm. 7-2023.
6.Expedient 506/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.- Modificació taxes barres
Aquelarre 2023.
7.Expedient 740/2023. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.- Modificació del Pla
estratègic de subvencions. Cinema a la Boira.
8.Expedient 744/2023. Informació Economicofinancera.
9.Expedient 595/2023. Organització i Disposicions comuns de control intern.
10.Expedient 757/2023. Informació economicofinancera.

B) Activitat de control
11.Donar compte dels Decrets del 110 al 188 i de les Resolucions de la 193 a la 330.


C) Precs i preguntes.

Document Actions