Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al lloguer de naus industrials o locals comercials buits

La Paeria de Cervera ha aprovat i obert convocatòria de subvencions per incentivar l'activitat econòmica a la ciutat mitjançant l'atorgament d'ajuts al lloguer de naus industrials o locals comercials buits.

Qui se'n pot beneficiar?
Les persones arrendatàries de locals comercials o naus industrials que hagin iniciat la seva activitat en un local o nau sense activitat abans del 31/10/2023 (concretament entre el períodes 1/11/2021 i el 31/10/2023).
L'activitat haurà d'estar en funcionament com a mínim 12 mesos.
El local no podrà tenir un lloguer mensual superior als 400 € (impostos no inclosos) i la nau, superior als 900 € (impostos no inclosos), i en el cas que superi aquest import, aquest serà l'import topall a partir del qual es calcularà l'import a percebre.

Import màxim de l'ajut: 50% del lloguer per un període de 6 mesos.  

Criteris d'atorgament:
Cost mensual del lloguer: fins al 50% amb un màxim de 200€/mensuals (impostos no inclosos) per al locals o 450€/mensuals (impostos no inclosos) per a naus.
L'ajut es pot aconseguir per la suma dels següents barems:
  • Emprenedor/a major de 45 anys: 10 punts.
  • Emprenedor/a menor de 30 anys: 10 punts.
  • Activitat innovadora (no existent) al territori: 30 punts.
  • Creació de nous llocs de treball: 10 punts per lloc nou de treball.

Termini de presentació: del 22 de novembre a l'11 de desembre de 2023 (ambdós inclosos), a les 14 hores, presencialment al registre general de la Paeria o via la seu electrònica de la Paeria adjuntant tota la documentació requerida a una instància general (https://cervera.sedelectronica.es/info.1)

Als documents adjunts trobareu les bases i la documentació a presentar: Annex 1, Annex 2, Annex 7 i document de sol·licitud de transferència bancària.

Més informació a la regidoria de Promoció Econòmica: cei@cervera.cat 

Fitxers adjunts