Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Constitució del Consell Escolar Municipal de Cervera

El passat 19 de maig, en un primer plenari extraordinari, es va constituir el Consell Escolar Municipal (CEM), com a òrgan consultiu i d’assessorament per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, segons el que determina el seu Reglament.

DILLUNS 31 MAIG 2021

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi de Cervera.

Està format per un total de 33 membres: 6 en representació del sector de direccions de centres escolars, 6 del sector professorat, 6 del sector alumnat, 3 del sector de personal d’administració i serveis, 6 del sector famílies i 6 de la Paeria.

En la mateixa sessió es va designar els 7 membres que formen part de la Comissió Permanent del CEM, 1 per cada sector, excepte la Peria que en té dos. La funció bàsica de la Comissió Permanent és la d’executar els acords del Plenari del Consell i d’impulsar i coordinar el treball i les activitats determinades en el Ple.

En la reunió del Ple es van acordar:

  • Proposar les dates festives de lliure elecció per al curs 2021-2022.
  • Fer una taula de treball, amb els membres de la Comissió permanent i altres persones del CEM que hi vulgui participar voluntàriament, per determinar els pros i contres de fer zonificació única en l’assignació d’alumnat a P3, la possibilitat que les escoles de primària tinguin dret a estar adscrites als dos instituts de la ciutat indiferentment i treballar les hipòtesis de repartiment d’alumnat a P3 d’acord amb les dades conegudes del padró municipal dels anys 2019 i 2020 per fer propostes al Departament d’Educació en la programació dels propers cursos, tot respectant l’acord de l’alternança a P3.
  • Demanar al Departament d’Educació, administració competent en la planificació escolar:
    • L’atorgament d’una cinquena línia educativa de P3 per al curs 2021/2022.
    • El manteniment del compromís de tenir dues línies de P3 l’escola Jaume Balmes el 2022/2023 (tant a l’oferta inicial com a la definitiva).
    • La disposició, durant el curs 2021-2022, a les tres escoles de la ciutat dels recursos educatius, humans i econòmics, equivalents als que correspondrien a cinc línies.

En la reunió es va informar, també, de diferents qüestions: curs d’alfabetització digital per a famílies, activitat de piscina per a l’alumnat de tercer de primària, projecte Mirall de prevenció de l’assetjament escolar, camps de treball locals i altres activitats complementàries per a l’estiu 2021.