Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple no aprova els pressupostos 2021 de la Paeria

En el Ple extraordinari del dimarts 9 de març, l’Equip de Govern va portar a debat i votació la proposta de pressupostos per al 2021.

DIVENDRES 12 MARÇ 2021

La proposta va rebre el suport dels dos grups de govern (4 ERC i 2 CUP) i va ser refusada per la resta de grups (3 Junts, 2 SiF i 2 PSC), per la qual cosa no va prosperar.

El pressupost per a l’exercici 2021, que inclou la Paeria i els seus organismes autònoms (Escola municipal de música - Conservatori i Patronat de les Completes), preveia un import de 10.392.915,70 euros pel que fa a l’estat d’ingressos i 10.392.415,70 euros de despeses.

Consulteu el gràfic dels ingressos i el gràfic de les despeses.

Representava un augment del 9,21 % respecte al pressupost del 2020.

Cal destacar l’important increment en el capítol d’inversions (1.188.017 euros), més del doble que al pressupost del 2020, que era de 493.394 euros. Gràfic del capítol d'inversions.

Com a inversions importants hi havia l’ampliació del cementiri municipal, l’adequació de la planta baixa del magatzem de la Farinera, la primera fase del carril-bici, la remodelació de la plaça Pius XII, la millora del ferm de la carretera de la Prenyanosa, l’adquisició d’un camió cistella per als Serveis Municipals, la teulada del cementiri de Castellnou d’Oluges, l’adequació d’espais per al fons del Museu...

També cal destacar l’inici de pressupostos participatius, que destinava una aplicació pressupostària d’inversions (50.000 euros) a aquest efecte.

El pressupost preveia l’adaptació de les partides de les diferents àrees per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. Gràfic de les despeses funcionals.

La decisió del Ple provoca que s’haurà d’operar amb els pressupostos prorrogats, adaptant-los al màxim que sigui possible a l’actual situació.

 

L’altre punt de l’ordre del dia, la proposta d’adhesió de la Paeria de Cervera a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret, sí que es va aprovar. Va obtenir 11 vots a favor (4 ERC, 3 Junts, 2 CUP i 2 PSC) i 2 vots en contra (SiF). 
Aquesta adhesió implica que la Paeria farà l’adjudicació de tots els serveis de telecomunicacions de veu i dades a través de la contractació centralitzada del Consorci Localret, la qual cosa simplificarà els tràmits administratius i abaratirà costos.


Cervera, 10 de març de 2021.