Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Paeria de Cervera desestima la creació d’un servei municipal d’Escola Bressol

Una llar d’infants de la ciutat va plantejar a la Paeria, l’octubre del 2019, la possibilitat de crear un servei públic municipal d’Escola Bressol.

DISSABTE 12 DESEMBRE 2020

L’actual Equip de Govern, que va prendre possessió el juny de 2020, va decidir avaluar aquesta possibilitat i, d’acord amb la normativa existent, va demanar l’elaboració d’informes jurídic, econòmic, de natalitat i de prestació actual del servei, per determinar la seva viabilitat.

D’acord amb les dades derivades dels informes, l’Equip de Govern ha decidit no impulsar la creació d’aquest servei municipal.

Els informes indiquen que l’oferta actual de places (curs 2020-2021) cobreix la demanda existent. S’ofereixen 146 places, 108 a l’escola pública Arrel, de titularitat del Departament d’Educació, i 38 a l’escola la Baldufa, privada concertada. La demanda aquest curs 2020-2021 ha estat de 92 places (el 65,7% de les places ofertes), 80 a l’Arrel i 12 a La Baldufa.

D’acord amb aquestes dades, l’oferta pública existent cobriria la totalitat de la demanda actual de places d’escola bressol.

Pel que fa a la natalitat, s’evidencia una descens progressiu de naixements, que han passat de 100 el 2016 a 76 el 2019. Aquest any 2020 han nascut 56 infants fins al 29 d’octubre.

L’informe econòmic determina que el servei municipal seria deficitari. Aquest dèficit afectaria la regla de la despesa del principis d’estabilitat pressupostària vigents.

L’informe jurídic determina que la prestació del servei, al ser deficitari, no permet la seva concessió a una empresa privada i el servei l’hauria de prestar directament la Paeria, amb mitjans propis o contractar-ne d’aliens, i assumint, en tot cas, el dèficit.

El Govern de la Paeria aposta per un servei públic d’escola bressol de qualitat i considera que en l’actualitat ja es presta a la ciutat, per part del Departament d’Educació, amb prou oferta per cobrir la totalitat de la demanda.

La creació d’un servei públic municipal paral·lel, a més de generar dèficit en la Hisenda municipal, podria afectar la prestació del servei del Departament d’Educació, amb el qual s’entraria en competència.

Per tots aquests motius exposats, es desestima la creació del servei municipal d’escola bressol.