Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple 21-12-2021

La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2022

DIMECRES 30 MARÇ 2022

En el Ple extraordinari del dimarts 21 de desembre es va aprovar la proposta dels pressupostos 2022, amb els vots favorables dels tres grups que conformen l’Equip de Govern: ERC (4), Junts (3) i la CUP (2); i els vots en contra del grup de l’oposició SIF (2). Els regidors del PSC (2) van excusar la seva assistència al Ple per motius laborals.
 

Pressupost 2022 

El pressupost consolidat per a l’exercici 2022, que inclou la Paeria i els seus organismes autònoms (Escola municipal de música - Conservatori i Patronat de les Completes), preveu un import de 10.916.410,23 euros tant pel que fa a l’estat d’ingressos com a les despeses.

Es tracta d’una xifra que representa un augment del 8,81% respecte del pressupost de l’any 2021, que era de 10.031.967,68 euros de despesa. 

Pel que fa al capítol d’inversions reals, per a l’any 2022 s’ha decidit fer actuacions que han de millorar molts espais del municipi i els serveis municipals. S’hi destinarà un import d’1.435.794,75 euros, molt superior (un 73,5%) al de l’any 2021, que era de 827.570 euros. 

Com a noves inversions importants cal destacar: 

La millora de la connectivitat i la circulació a la zona dels semàfors, a la cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Victòria. Es preveu una inversió de 576.230 euros, finançada, en part, pel Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC). 

La substitució de la gespa artificial del Camp d’Esports, que representarà una despesa de 220.000 euros. 

La primera fase del projecte de remodelació de l’antiga escola de música per convertir-se en la Casa de les Entitats preveu una inversió superior als 180.000 euros per a l’exercici 2022. El projecte, que s’executarà en diverses fases, té un pressupost total de més de 500.000 euros. 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals tindrà un cost de 170.000 euros, que es finançarà en part amb fons Next Generation. 

La resta de les inversions (un total del 22,23 % del pressupost) consistiran en millores als nuclis agregats, actuacions urbanístiques... 

Gràcies a la política de prudència en la despesa en aquests darrers anys i la bona gestió dels recursos disponibles i la recerca eficient de subvencions, es considera que la situació econòmica de la Paeria és prou sanejada com per afrontar aquestes inversions. 

Pel que fa a les despeses de caràcter específic, cal destacar que a l’Àrea d’Educació és on es destinen més recursos, un total d’1.358.319 euros. A continuació es troben les partides de Cultura i Festes (934.392 euros), Esports (910.854 euros), Benestar comunitari (867.306 euros)... 


Els altres punts de l’ordre del dia, un reconeixement extrajudicial de crèdits i el calendari fiscal per a l’exercici 2022, també es van aprovar.
 

Abans de l’inici de la Sessió Plenària es van tenir unes paraules de record i es va guardar un minut de silenci en memòria de Marga Hernández, que va morir el dia 15 de desembre. La Marga treballava al Departament de Secretaria i va exercir les funcions de secretària del Ple durant més de 20 anys.