Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Revisió del Pla d'Obertura - Novembre 2020

Durant la vigència d'aquesta resolució totes les classes de nivell elemental se suspenen de manera presencial i només es podran fer telemàticament.

DIVENDRES 06 NOVEMBRE 2020

Aquesta revisió reculls pautes i protocols a seguir per garantir encara més la seguretat i la salut de l'alumnat i el personal del Conservatori. El reforç del servei de neteja, l'adequació de les instal·lacions, la reducció del nombre d'alumnes per aula i l'establiment de les normes d'accés.

Es tracta d'un pla sotmès a la temporalitat i subjecte a canvis que poden ser més o menys restrictius segons la normativa que ens faci arribar les autoritats competents en relació a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
Dels ensenyaments de Grau Professional, es garanteixen com a mínim 50% de presencialitat.

Grau Professional

  1. La majoria d’assignatures del Grau Professional no instrumentals s’impartiran telemàticament: harmonia, llenguatge musical, harmonia del jazz, història de la música, història de la pedagogia, pràctiques de pedagogia, acústica, noves tecnologies, promoció i gestió, educació auditiva polifònica, introducció a la composició i idiomes aplicats al cant.
  2. Les classes individuals d’instrument seran presencials o telemàtiques segons el criteri del professor, intentant disminuir la mobilitat al màxim possible.
  3. Les assignatures de conjunts instrumentals i corals es distribuiran en petits grups (parcials) i en franges horàries més reduïdes. Totes les assignatures de conjunts podran tenir trobades setmanals per videoconferència amb el seu professor.

Nivell Elemental

  1. Totes les classes de nivell elemental se suspenen de manera presencial i només es podran fer telemàticament.
  2. Queden suprimides totalment les classes de conjunts instrumentals i corals, i totes les classes d’iniciació musical (3, 4 i 5 anys) fins a nova resolució.

El Consell Escolar del Conservatori de Cervera ha estat informat d'aquesta revisió del pla d'obertura en data 9 de novembre de 2020.

Normativa de referència:

· Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

· Mesures per als centres educatius en relació la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre

· Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA, del 2 de novembre