Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Matrícula on-line

Matrícula curs 2021-22. Nivell Elemental i Grau Professional

PERÍODES DE MATRÍCULES

 • NIVELL ELEMENTAL del 15 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos). Inclou tots els cursos d’Iniciació, Preparatori, Nivell Elemental i Adults
 • GRAU PROFESSIONAL del 25 al 29 de juny de 2021 (ambdós inclosos). Inclou tots els cursos de Grau Professional i Post-Grau
 • SETEMBRE del 1 al 17 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu els HORARIS, ja que haureu de triar i dir el grup que preferiu.

MATRÍCULA (tots els nivells)

PER A NOUS ALUMNES: (els que mai heu vingut ni heu fet cap matrícula al Conservatori de Cervera), heu de seguir dos passos:

 1. Heu d’emplenar el FORMULARI D’ALTA i un cop sigui validat pel Conservatori, rebreu per e-mail, el número d’expedient.
 2. És a partir d’aquí que podreu iniciar tot el procés de matrícula pròpiament dit, seguint les instruccions

A més, heu d’enviar a conservatori@cerverapaeria.cat, en pdf. jpg. i dins el termini d’inscripció:

 • DNI, NIE o passaport de l’alumne (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen),DNI o NIE mare/pare, Llibre de Família, Targeta Sanitària, Carnet de Vacunació i l’ordre SEPA signada

ELS ALUMNES QUE JA ESTUDIEN AL CENTRE (els que ja teniu núm. d’expedient), accedir a ÀREA D'ALUMNES poseu el vostre núm. d’expedient o DNI i la contrasenya. (si no la recordeu, accediu a Recuperar/Crear contrasenya i la rebreu al vostre e-mail), i a partir d’aquí seguiu les instruccions.
Important: en ambdós casos, al fer la matrícula heu d’indicar, segons s’escaigui: curs, grup, especialitat i professor/a. Consulteu qualsevol dubte amb el vostre tutor.

I pels alumnes de 5è i 6è de grau professional:

També, en el cas de Família Nombrosa o Monoparental, cal que envieu DNI i carnet vigent a data de la matrícula.

Tots els documents a aportar, cal fer-ho dins el termini d’inscripció corresponent, en pdf, jpg, etc. enviant-ho per e-mail a conservatori@cerverapaeria.cat (No cal que vingueu expressament a portar-los), fent constar a l’assumpte, el nom de l’alumne/a i relacionant els documents que adjunteu.

PAGAMENT

Al finalitzar tot el procés de matrícula rebreu per e-mail l’import a pagar segons el curs al qual us heu matriculat i que heu d’ingressar al compte del Conservatori ES37 2100 0016 0902 0027 5637, dins el termini establert, indicant clarament al concepte, el nom i el núm. d’expedient de l’alumne a qui correspon (NO el de la persona que fa l’ingrés). (No cal aportar el justificant de pagament al Conservatori).

IMPORTANT: fins que no s’hagi realitzat l’ingrés no es considerarà efectiva la matrícula i per tant l’ordre per a poder triar l’horari d’instrument.

COVID-19

 • Les ràtios dels grups d’Iniciació, Preliminar i Nivell Elemental, seran de 8 alumnes per aula.
 • Les ràtios dels grups de Grau Professional, seran de 12 alumnes per aula.
 • L’assignació de grups/horaris estarà determinada per l’ordre rigorós de matrícula. Et fet d’haver formalitzat la matrícula no garanteix la plaça en el grup escollit.
 • El Conservatori es reserva el dret a fer canvis, segons els criteris que marquin els Departaments de
  Salut i Educació.

Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a Secretaria del Conservatori de dilluns a dijous de 16:30 a 20:30 i el dijous de 9:30 a 13 h - Telf. 973 53 11 02 i us atendrem telemàticament. conservatori@cerverapaeria.cat

Document Actions