Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Cervera

Codi
250729
Comarca
Segarra
Població
9.328
Superfície
55,19
Densitat
169
Altitud
548

Superfície (km²)

Municipi
55,19
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
169
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
4.763
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
4.565
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
9.328
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.526
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.241
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.261
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
300
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
9.328
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
790
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.287
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
580
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
106
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
4.763
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
736
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.954
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
681
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
194
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
4.565
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.293
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
871
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
2.164
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
9.328
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.268
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2.060
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
9.328
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.620
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.143
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
4.763
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.648
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
917
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
4.565
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
160
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
125
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
285
Comarca
651
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
9.350
Comarca
23.318
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-296
Comarca
-171
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
9.054
Comarca
23.147
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,8
Comarca
99,3
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.780
Comarca
4.075
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
89,6
Comarca
78,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
44
Comarca
111
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
33
Comarca
87
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
77
Comarca
198
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
53
Comarca
127
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
42
Comarca
119
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
95
Comarca
246
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
19
Comarca
49
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
737
Comarca
1.781
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.070
Comarca
2.345
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
788
Comarca
2.137
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
965
Comarca
2.343
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
737
Comarca
1.781
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
163
Comarca
327
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
779
Comarca
1.969
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.541
Comarca
3.650
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
336
Comarca
735
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
21
Comarca
82
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
18
Comarca
81
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
39
Comarca
163
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
101
Comarca
283
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
37
Comarca
160
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
10
Comarca
62
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
91
Comarca
221
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
101
Comarca
283
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
1.499
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
17,3
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
3,21
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
14,09
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
8.723
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.108
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.372
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.904
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
472
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
9.195
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
16
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
22
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
34
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
80
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
24,5
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,4
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,1
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
5.939
Comarca
14.417
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
63
Comarca
66,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
5.853
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,7
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
5.850
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,7
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
44,4
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
5.946
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
3.785
Comarca
9.891
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
1.033
Comarca
2.666
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
4.819
Comarca
12.557
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
4.549
Comarca
10.524
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
7.516
Comarca
19.034
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
2.323
Comarca
6.317
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
1.726
Comarca
4.501
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.049
Comarca
10.818
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.249
Comarca
11.268
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
310
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.020
Comarca
5.885
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
250
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.185
Comarca
2.960
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.325
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
530
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
245
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
235
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
455
Comarca
1.135
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
2.145
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
1.510
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.160
Comarca
1.915
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
500
Comarca
1.590
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.385
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.325
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
300
Comarca
706
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.070
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
873,97
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
876
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
941
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.817
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
28,6
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
93,6
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
34,6
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
266,2
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
39,3
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
462,2
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
199,5
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
262,8
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
462,3
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
158
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
872
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.590
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.631
Comarca
5.817
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
708
Comarca
2.084
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.518
Comarca
3.253
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
909
Comarca
2.507
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
85,3
Comarca
85,7
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
203,7
Comarca
805,6
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
22,4
Comarca
35,5
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
68,9
Comarca
108,8
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
2,3
Comarca
49,8
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
62,6
Comarca
422,3
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
13,2
Comarca
29,2
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
108,7
Comarca
238,1
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
186,9
Comarca
739,3
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
126.436
Comarca
335.685
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
13,9
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
76,4
Comarca
81,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.014
Comarca
18.672
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
43.354
Comarca
36.922
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
449
Comarca
313
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
25.963
Comarca
21.861
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
8.331
Comarca
6.032
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.860
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
96
Comarca
2.682
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.956
Comarca
43.668
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
2.703
Comarca
39.747
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
95
Comarca
690
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
59
Comarca
424
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
125
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
2.860
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
44
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
127
Comarca
1.268
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
129
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
115
Comarca
953
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
359
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
129
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
246
Comarca
10.062
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
867
Comarca
5.205
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
2
Comarca
427
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
6.091
Comarca
338.812
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
23.807
Comarca
1.426.695
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
300
Comarca
5.627
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
6
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
4
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
95
Comarca
251
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
7
Comarca
384
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
5.117
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
632
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
1.163
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
309
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
7.221
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,22
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
63,6
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
21
Comarca
54
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
17.657,52
Comarca
108.975,44
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions