Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Requisits

Requisits generals

 • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

Si ets ciutadà de la Unió Europea, tu o la teva família heu de residir de forma permanent a Espanya o acreditar una feina per compte propi o aliè a Espanya. Si sou de la Unió i no compleixen aquest requisit, només podreu rebre l'import de la matrícula.

Si no ets ciutadà/ana de la Unió, aplicarem el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social: és a dir, pots tenir dret a beca si ets menor de 18 anys o si has obtingut permís de residència a 31 de desembre de 2022.

 • No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals demanes la beca.

Requisits acadèmics

PEL PRIMER CURS

ESTUDIS (CURS 1) REQUISITS ACADÈMICS
Batxillerat
 • Tenir una nota mitjana d'almenys 5 punts a 4t d'ESO o en la nota final del cicle formatiu de Grau Mitjà o Bàsic que t'hagi donat accés.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs.
 • No estar repetint al curs actual.
Cicle formatiu de grau mitjà
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, com a mínim, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • No estar repetint al curs actual.
Cicle formatiu de grau superior
 • Tenir una nota mitjana d'almenys 5 punts a 2n de Batxillerat, a la prova d'accés o al curs d'accés. Si hi accedeixes des d'un cicle formatiu de grau mitjà, tindrem en compte la nota final del cicle.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, com a mínim, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • No estar repetint al curs actual.
Ensenyaments professionals de música i dansa
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • No estar repetint al curs actual
Ensenyaments a escoles oficials d'idiomes
 • Matricular-te del curs complet. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • No estar repetint al curs actual.
Ensenyaments artístics superiors i altres estudis superiors no universitaris
 • Matricular-te de 60 crèdits (o del curs complet si està estructurat en assignatures).
 • També pots tenir beca, encara que limitada (és a dir, no tota la quantia), si et matricules d'almenys 30 crèdits o de la meitat de les assignatures del curs.
 • Tenir 5 punts a la prova o curs d'accés.
 • Els requisits anteriors els has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.

SEGON CURS I POSTERIORS

ESTUDIS (CURS 1) REQUISITS ACADÈMICS
Batxillerat
 • No estar repetint al curs actual.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior, excepte una. Si heu repetit curs, heu d'aprovar-les totes.
Cicle formatiu de grau mitjà
 • No estar repetint al curs actual.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, com a mínim, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • Haver aprovat almenys el 85% de les hores totals del curs. Si has repetit curs, ho has d'aprovar tot.
Cicle formatiu de grau superior
 • No estar repetint al curs actual.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, com a mínim, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • Haver aprovat almenys el 85% de les hores totals del curs. Si has repetit curs, ho has d'aprovar tot.
Ensenyaments professionals de música i dansa
 • No estar repetint al curs actual.
 • Matricular-te del curs complet. També pots tenir beca, encara que limitada, si et matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • Haver aprovat totes les assignatures del curs, excepte una. Si vas repetir curs l'any anterior, has d'aprovar-les totes.
Ensenyaments a escoles oficials d'idiomes
 • No estar repetint al curs actual.
 • Matricular-te del curs complet. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
Ensenyaments artístics superiors i altres estudis superiors no universitaris
 • Matricular-te de 60 crèdits (o del curs complet si està estructurat en assignatures). També pots tenir beca, encara que limitada (és a dir, no totes les quanties), si et matricules d'almenys 30 crèdits o de la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit l'has de complir tant en aquest curs com a l'anterior o últim que estudiessis.
 • Aprovar el mínim de crèdits que estableix la convocatòria. És el 90%.

Requisits econòmics

El límit (llindar) de renda que considerem per concedir-te una beca depèn del nombre de membres computables de la teva unitat familiar.

Hi ha tres tipus de llindar o límit de renda (1, 2 i 3). Et correspondrà més o menys quantitat de beca en funció del llindar de la teva renda familiar.  Si la renda familiar és més gran que les quantitats determinades al llindar 3, no tindràs dret a beca.

En aquesta taula podeu trobar quin és el llindar que us correspon segons el nombre de membres computables de la vostra unitat familiar.

MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR

LLINDAR 1 (€/ANY) LLINDAR 2 (€/ANY) LLINDAR 3 (€/ANY)
1 persona

8.422,00

13.236,00 14.112,00
2 persones 12.632,00 22.594,00 24.089,00
3 persones 16.843,00 30.668,00 32.697,00
4 persones 21.054,00 36.421,00 38.831,00
5 persones 24.423,00

40.708,00

43.402,00
6 persones

27.791,00

43.945,00 46.853,00
7 persones

31.160,00

47.146,00

50.267,00
8 persones

34.529,00

50.333,00 53.665,00