Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prova d'accés al grau mitjà de formació professional

A les persones que volen accedir a un cicle de grau mitjà de formació professional, però no compleixen els requisits acadèmics d'accés.

_______________________

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que es poden demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Termini per presentar les sol·licituds: del 7 al 20 de març de 2023

Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Presentació de la documentació al centre: de l'11 al 24 d'abril de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2023

 

Prova: 3 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16 h Primer bloc: parts comunicativa i social

18 h Descans

18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 16 de maig de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 17 al 19 de maig de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: 23 de maig de 2023

Emissió de certificats: a partir del 24 de maig de 2023

 

CONTINGUTS

Part comunicativa i social

 • competència en llengua catalana
 • competència en llengua castellana
 • competència en llengua estrangera (anglès o francès)
 • competència social i ciutadana

Part cientificotecnològica

 • competència d'interacció amb el món físic i en tecnologies

Part matemàtica

 • competència matemàtica

EXEMPLES DE PROVES

Del 2014 a 2022

Del 2000 al 2017

TEMARI

Català i castellà

 1. Comprensió.
 2. Expressió. 
 3. Utilització de la llengua. 

Anglès

 1. Comprensió. 
 2. Expressió.
 3. Utilització de la llengua. 

Socials i ciutadania

 1. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi.  
 2. L'ocupació del territori: població i societat.  
 3. Les arrels del món contemporani.  
 4. Grans conflictes del segle XX.  
 5. El món d'avui. Transformacions i desequilibris en el món actual. 

Matemàtiques

 1. Numeració i càlcul, canvi i relacions.
 2. Magnituds i mesures. 
 3. Espai i forma. 
 4. Canvi i relacions.  
 5. L'estadística..

Món físic

 1. La matèria.  
 2. La vida a la terra. Interaccions en el món físic. 
 3. L'energia. 
 4. Els processos geològics.  
 5. Les reaccions químiques.  
 6. La vida en acció.

Tecnologia

 1. Eines i materials. Màquines, mecanismes i estructures.  
 2. Electricitat.  
 3. Processos i transformacions tecnològiques.
 4. L'habitatge.  
 5. Electrònica, pneumàtica i hidràulica.  
 6. Control i automatització.
 7. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.